Организација на резервни офицери на Република Македонија
Објекти
Активности
01/07/2019
Во фокусот на вниманието на 8-та седница на Собранието на ОРОРСМ што се одржа на 1.јули во Скопје, беа повеќе актуелни прашања во врска со остварените активнсоти...