Организација на резервни офицери на Република Македонија
Објекти
Активности
22/12/2017
На седницата на Собранието на Организацијата на резервните офицери на Р.Македонија, што се оддржа на 22.декември 2017 година во Велес..