Организација на резервни офицери на Република Македонија
Новости
06/10/2018
Организацијата на резезрвни офицери на Република Македонија на 6 октомври во реонот на Кочани ќе реализира кондиционен марш...
03/06/2017
На 3. јуни 2017 година на стрелиштето на АРМ Долно Оризари во Велес ќе се оддржи Државен натпревар на резервните офицери и подофицери во гаѓање...
20/05/2017
На 20-ти мај 2017 година на стрелиштето на АРМ „Осој“, во Кичево, ќе се реализира гаѓање со АП 7,62 мм...
24/09/2016
На 24-ти септември 2016 година на стрелиштето на АРМ „Пенуш“, во Штип ќе се реализира гаѓање со АП 7,62 мм...
10/09/2016
Во организација на ОРОРМ на 10-ти септември во Кичево ќе се оддржи турнир во мал фудбал...
04/06/2016
На 4. јуни 2016 година на стрелиштето на АРМ Долно Оризари во Велес ќе се оддржи...
1 2 
Активности
06/10/2018
Маршевите, како практична содржина во едукацијата и обуката на членовите на ОРОРМ, претставуваат мошне привлечна содржина...