Организација на резервни офицери на Република Македонија
Организациона структрура на ОРОРМ

Членови на извршен одбор на собрание на ОРОРМ
Претседател на Собранието и Извршниот одбор на ОРОРСМ,член на Собранието од ООЕ на ОРОРСМ Виница, д-р на науки од областа на безбедноста.
Претседател:
Д-р Гоце Георгиев
Виница
Потпретседател:
Љупчо Вуксанов
Берово-Пехчево
Секретар:
Никица Бангиева
Скопје
Членови:
Тони Ивановски
Кратово
Оливер Митевски
Битола
Ѓорѓија Здравески
Охрид
Драгољуб Столески
Кичево
Стојанче Димов
Штип
Пецо Фончев
Струмица
Илија Карагошев
Богданци-Дојран
Зоран Кировски
Тетово
Горан Цветковски
Куманово
Д-р Тони Петрески
Претставник од МО
Членови на собрание на ОРОРМ
Д-р Тони Петрески
п.поручник
Претставник на Министерство за одбрана
Ѓорѓија Здравески
капетан
Охрид
Оливер Митевски
капетан
Битола
Драгољуб Столески
капетан
Кичево
Зоран Кировски
капетан
Тетово
Пецо Фончев
капетан
Струмица
Илија Карагошев
капетан
Богданци-Дојран
Љупчо Меноски
капетан
Македонски Брод
д-р Менде Солунчевски
поручник
Демир Хисар
Владимир Николов
капетан
Валандово
Илија Браов
капетан
Кавадарци
Љупчо Пасинечки
потпоручник
Неготино
Македонка Виларова
Велес
Никица Бангиева
потпоручник
Скопје
д-р Гоце Георгиев
потпоручник
Виница
Љупчо Вуксанов
капетан
Берово-Пехчево
Драгче Николовски
потпоручник
Кочани
Тони Ивановски
потпоручник
Кратово
Веселин Стојановски
капетан
Крива Паланка
Никола Минчевски
капетан
Гевгелија
Јован Јовановски
капетан
Радовиш
Стојанче Димов
потпоручник
Штип
Никола Апостоловски
капетан
Делчево
Горан Цветковски
поручник
Куманово
Младен Илиевски
капетан
Свети Николе
Гоце Божинов
капетан
Пробиштип
Илчо Дујакоски
поручник
Прилеп