Организација на резервни офицери на Република Македонија
Активности ООЕ на ОРОРМ
09/02/2020
На 9-ти февруари (недела) 2020 година ПСК „Голак“ од Делчево со кое ООЕ на ОРОРСМ Делчево има успешна соработка одбележа 6 (шест) години од своето постоење...
09/11/2019
Врз основа на годишниот план и програма за работа и обука на ООЕ на ОРОРСМ Битола за 2019 година, а со цел да се постигне поголема физичка подготвеност...
17/10/2019
На 17 и 23 октомври ООЕ на ОРОРСМ Тетово реализираа два марша..
23/10/2019
На 23 Октомври 2019 година со пригодна свеченост, општина Делчево го чествуваше Денот на македонската револуционерна борба...
20/10/2019
Во рамките на проектот: „Народно ослободителната војна во Демирхисарскиот крај по течението на Жаба“, ООЕ на ОРОРСМ Демир Хисар организра едниодневен марш...
14/09/2019
Во рамките на проектот: „Вировските валавици-предизвик за развој на руралниот туризам“, ООЕ на ОРОРСМ Демир Хисар организира...
1 2 3 4 5 6  ... 
Новости
01/06/2019
На 1 јуни 2019 година на стрелиштето на АРМ „Долно Оризари“ во Велес, ќе се реализира Државен натпревар на резервните офицери и резервните подофицери во гаѓање со пиштол...