Организација на резервни офицери на Република Македонија
Активности ОРОРМ
06/10/2018
Маршевите, како практична содржина во едукацијата и обуката на членовите на ОРОРМ, претставуваат мошне привлечна содржина...
22/09/2018
Во рамките на Програмата за обука, усовршувањето на воените вештини на резервните офицери и подофицери во ракувањето со пешадиско оружје...
17/07/2018
Меѓу позначајните активности на ЦИОР (Меѓусојузничката конфедерација на резервни офицери), спаѓа и Јазичната академија...
02/06/2018
На 2 јуни на стрелиштето „Долно Оризари“, се одржа традиционалниот државен натпревар во гаѓање со пиштол 7,62 мм на реден број 1...
19/05/2018
На 19.мај, на стрелиштето „Осој“ во Кичевсткиот регион се реализира еднодневна обука – подготвително гаѓање со АП 7,62 мм на реден број 1...
28/04/2018
На 28.04.2018 година се изведе кондиционо-рекреативен-стручно тематски марш „Пелистер 2017“...
1 2 3 4 5 6  ... 
Новости
06/10/2018
Организацијата на резезрвни офицери на Република Македонија на 6 октомври во реонот на Кочани ќе реализира кондиционен марш...