Организација на резервни офицери на Република Македонија
Активности ОРОРМ
02/06/2018
На 2 јуни на стрелиштето „Долно Оризари“, се одржа традиционалниот државен натпревар во гаѓање со пиштол 7,62 мм на реден број 1...
19/05/2018
На 19.мај, на стрелиштето „Осој“ во Кичевсткиот регион се реализира еднодневна обука – подготвително гаѓање со АП 7,62 мм на реден број 1...
28/04/2018
На 28.04.2018 година се изведе кондиционо-рекреативен-стручно тематски марш „Пелистер 2017“...
21/04/2018
ОРОРМ во соработка со МО и ГШ на АРМ, на 21.април, на стрелиштето Брест на Армискиот полигон Криволак реализира подготвително гаѓање со снајперска пушка...
Новости