Организација на резервни офицери на Република Македонија
Активности ОРОРМ
06/10/2018
Маршевите, како практична содржина во едукацијата и обуката на членовите на ОРОРМ, претставуваат мошне привлечна содржина...
22/09/2018
Во рамките на Програмата за обука, усовршувањето на воените вештини на резервните офицери и подофицери во ракувањето со пешадиско оружје...
17/07/2018
Меѓу позначајните активности на ЦИОР (Меѓусојузничката конфедерација на резервни офицери), спаѓа и Јазичната академија...
02/06/2018
На 2 јуни на стрелиштето „Долно Оризари“, се одржа традиционалниот државен натпревар во гаѓање со пиштол 7,62 мм на реден број 1...
Новости