Организација на резервни офицери на Република Македонија
Активности ОРОРМ
13/11/2018
Со повеќе културни, хуманитарни, еколошки, спортски и други активности, Скопје ја одбележа 74-годишнината од ослободувањето...
06/10/2018
Маршевите, како практична содржина во едукацијата и обуката на членовите на ОРОРМ, претставуваат мошне привлечна содржина...
22/09/2018
Во рамките на Програмата за обука, усовршувањето на воените вештини на резервните офицери и подофицери во ракувањето со пешадиско оружје...
17/07/2018
Меѓу позначајните активности на ЦИОР (Меѓусојузничката конфедерација на резервни офицери), спаѓа и Јазичната академија...
Новости