Организација на резервни офицери на Република Македонија
Активности ОРОРМ
12/02/2021
На 12. февруари, делегација на ОРОРСМ, во соств: д-р Гоце Георгиев-претседател, Љупчо Вуксанов-потпретседател, Никица Бангиева-секретар и д-р Тони Петрески-член на Извршниот одбор...
11/02/2021
На 11. февруари, делегација на Организацијата на резервни офицери на Република Северна Мкедонија (ОРОРСМ), претставувана од: потпретседателот...
11/02/2021
На 11.февруари по иницијатива на раководството на ОРОРСМ се одржа работен состанок во просториите на ОРОРСМ...
04/02/2021
Состанок на Надзорниот одбор на кој се разгледаа Предлог-Извештајот за материјално финансиско работење во 2020 годидина и...
Новости