Организација на резервни офицери на Република Македонија
Активности ОРОРМ
14/05/2022
На14.мај 2022 година, ОРОРСМ врз основа на Програмата за обука на резервните офицери и резервните подофицери реализира гаѓање со АП 7,62 мм ...
14/05/2022
На14.мај 2022 година, ОРОРСМ врз основа на Програмата за обука на резервните офицери и резервните подофицери реализира гаѓање со АП 7,62 мм ...
14/05/2022
На14.мај 2022 година, ОРОРСМ врз основа на Програмата за обука на резервните офицери и резервните подофицери реализира гаѓање со АП 7,62 мм ...
07/05/2022
На 7.мај 2022 година, ОРОРСМ го реализира традиционалниот марш посветен на Јубилејот 70 години од основањето на Организацијата.
Новости